2%
Avsluta undersökning
 
 

Tack för att du klickade på länken! Till denna studie söker vi män som är 18 år eller äldre. Vi är intresserade av åsikter gällande uppfattningar om biologiskt släktskap med barn.

Ifyllandet av enkäten tar cirka 5-10 minuter. 

Jag har läst och förstått informationen om projektet gällande mäns uppfattningar om biologiskt släktskap med barn, som koordineras av Åbo Akademi Universitet i Finland. Jag förstår att jag kan avbryta mitt deltagande i studien närsomhelst utan att uppge någon orsak.